FINOVA

Corporate Finance | Mulighetssøk | Selskapsutvikling | Aktivt eierskap
Kontakt ossOm oss

Jarlsberg Partners er nå Finova og Ontogeny Corporate Finance.
Les mer!

Konsulentselskapet Finova har et bredt spekter av tjenester innen rådgivning til bedriftseiere i SMB-segmentet. Vi bistår fra stiftelse gjennom vekst til salg av virksomheten.

Ontogeny Corporate Finance er spesialisert på relevante tjenester innen finansiering og transaksjoner.

Hvem vi er

Finova er en uavhengig og partnereid rådgiver til bedriftseiere og investeringsselskap.

Partnerne har 30+ års gjennomsnittlig erfaring.

Med kontorer i Oslo og Vestfold dekker vi det sentrale Østlandsområdet.

 

Hva vi gjør

Finova bistår med kjøp og salg av selskaper gjennom skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser.

Vi sikrer tilgang til kapital, kompetanse og verdiutvikling for virksomheter gjennom strategisk rådgivning og aktivt eierskap.

 

Hvorfor oss

Høyt fokus på innovative løsninger.
Entusiasme – det skal være gøy å jobbe med oss.
Hardtarbeidende – vi overlater ingenting til tilfeldighetene og jobber alltid dedikert og fokusert.
Gode partnerskap – øker muligheten for økt verdiskapning for våre kunder.

Våre tjenester

Corporate Finance

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering
 • Finansiering
U

Mulighetssøk

 • Markedsanalyse
 • Søke oppkjøpskandidater
 • Bistå porteføljeselskap
 • Identifisere co-investorer
 • Lokal representant i Norge

Selskapsutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Aktivt eierskap

 • Investering i vekstselskap
 • Konsulentbistand
 • Styredeltagelse
 • Nettverksbygging
 • Transaksjoner

Corporate Finance

 • Business brokerage
 • Management buyouts
 • Mergers and demergers
 • Acquisitions
 • Valuation
 • Financing
U

Deal sourcing

 • Market analysis
 • Seek investment candidates
 • Assist portfolio companies
 • Identify co-investors
 • Represent investor in Norway

Corporate Development

 • Strategic advice
 • Business development
 • Restructuring
 • Capital structure
 • Interim management

Active ownership

 • Invest in startups
 • Consulting
 • Board participation
 • Networking
 • Transactions

Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap – Kapitalfunn

Kapitalfunn Kapitalfunnordningen er et tiltak regjeringen tilbyr investorer som investerer i tidlig fase bedrifter. Du som investerer i relativt unge bedrifter kan få inntektsfradrag (fradraget reduserer skatt med 22 prosent av investeringen) i din alminnelige inntekt...

Jarlsberg Partners fusjonert med Finova

Jarlsberg Partners AS ble etablert i 2005. De første årene fokuserte vi på rådgivning til bedriftseiere ved eierskifte (kjøp, salg og fusjon av virksomheter), og har gjennomført en rekke vellykkede transaksjoner i samarbeid med våre kunder. De senere årene har det...

Skattefordelen for investeringer i gründerbedrifter dobles

Coronakrisen har satt sine spor i verdensøkonomien, og påført mange bedrifter stor skade ved reduserte inntekter knyttet til tiltakene som har blitt gjennomført. Dette har tvunget næringslivet til å omstille seg, ta innovative grep og vokse på andre måter enn...

Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert

Vi lever i en usikker tid med mange spørsmål om hva som kommer til å skje fremover. Ingen vet når situasjonen vil avta, og ingen vet hva som vil være resultatet av pandemien som herjer rundt oss. Det er mange delte meninger om det regjerning gjør er tilstrekkelig, men...

Informasjon om corona fra Finova

Til våre kontakter og forbindelser! Vi lever i spesielle tider der frykten råder og usikkerheten er vår felles fiende. Men midt oppe i det som for mange fortoner seg kaotisk, er det imidlertid én ting som er 100% sikkert: Dette går over, og livet vender - stort sett -...

Bygge bro mellom partene

Av Henrik Sundt.   Denne artikkelen tar for seg noen av betraktningene man bør gjøre seg og metodene man kan benytte seg av,  for å bygge bro mellom to parter som i forbindelse med salg av en virksomhet står litt fra hverandre. Selvsagt handler det om at begge...

Kommunikasjonsstrategi

Av Henrik Sundt. Da spenningen rundt unionsoppløsningen i 1905 var på sitt mest intense, sies det at den ustanselige rikssynseren og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson telegraferte følgende til statsminister Christian Michelsen: ”Nu gælder det at holde sammen”....

Avtaler som inngås: LOI – NDA – SPA – SHA

Av Henrik Sundt. Underveis i en salgsprosess inngås det flere avtaler som danner det rettslige grunnlaget for transaksjonen, og som beskriver partenes rettigheter og forpliktelser både før og etter avtaleinngåelsen. Stort sett er de fleste avtalene som inngås...

Finansiering i en oppstart

Finansiering og støtteordninger. Når du starter et selskap finnes det et hav av offentlige støtteordninger og muligheter for å skaffe finansiering til drift og utvikling av din virksomhet. Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og...

Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Hva er unoterte aksjer? Du lurer kanskje først og fremst på hva unoterte aksjer er? Unoterte aksjer er aksjer som ikke kan kjøpes og selges på en offentlig markedsplass som for eksempel Oslo Børs eller Nasdaq. Likevel finnes det nå flere forskjellige...