AKTIVT EIERSKAP

Finova investerer selektivt i vekstselskaper, utvikler langsiktige relasjoner og oppnår suksess sammen med våre kunder. Enten gjennom Finova eller via MTI Startup, MTI Vekst eller andre investeringsselskap.

 

Investeringer

 • Investering i vekstselskap
 • Konsulentbistand
 • Styredeltagelse
 • Nettverksbygging
 • Transaksjoner

Verdiutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Realisering

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering
 • Finansiering

Investeringsselskap

Finovas partnere er direkte involvert i MTI Vekst, et tidligfase investeringsselskap strategisk plassert i Forskningsparken på USN i Vestfold. MTI Vekst er et investeringsfellesskap med kommitert kapital der beslutninger om investering vedtas med 2/3 flertall av investorene. Dette er ikke et fond. Alle våre investorer har lang erfaring fra oppstartsvirksomheter, og har en svært aktiv rolle i utvelgelse og oppfølging av det enkelte selskap.

 

MTI Startup har investert i et antall tidligfase virksomheter.
Er for tiden fullinvestert.