BRANSJER

Hver bransje har sine egne utfordringer. Vår lange erfaring fra et bredt spekter av bransjer, kombinert med vår unike kunnskap, gir oss betydelige fordeler som vi bringer med oss inn i hvert enkelt kundeforhold. Vi hjelper deg å se ting på en ny måte og finne muligheter du ellers muligens ikke ville forestilt deg.

IKT

les mer

IKT-bransjen er en raskt voksende og dynamisk bransje. Vi har et dedikert IKT-team med dyp bransjekunnskap og relasjoner til globale og nasjonale aktører og investorer, basert på lang operasjonell og finansiell erfaring. Vi har omfattende transaksjonserfaring på tvers av IKT-sektoren med et særlig fokus på bedrifter som utvikler egen programvare.

Energi

les mer

Norge er en internasjonal leverandør av energi og energirelaterte produkter, særlig olje- og gass som representerer den største eksportsektoren. Vi har særlig erfaring fra oljeservice og energidistribusjon, i tillegg til alternativ energi og miljøteknologi.

Bygg og anlegg

les mer

Norge er et av Europas største og raskest voksende infrastrukturmarkeder. Bygg- og anleggsbransjen representerer et viktig satsningsområde og vi har gjennomført en rekke større bygg- og anleggstransaksjoner samt innen tekniske disipliner og rådgivning. Generasjonsskifter representerer 40% av våre gjennomførte transaksjoner.

Handel

les mer

Handelsbransjen er en dynamisk bransje, preget av nye distribusjonskanaler, endrede forbruksmønstre, nye reguleringer og globalisering. I handelssegmentet har vi bygget opp en bred kompetansebase innen både stasjonær virksomhet og online-segmentet, og vi har gjennomført flere transaksjoner i ulike segmenter, særlig innen B2B og detaljhandel.

Industri

les mer

Industri er en bransje i kontinuerlig endring, og hvor «re-industrialiseringen» av Norge innen tung industri, produksjon og foredling vil prege utviklingen fremover. Vi har gjennomført flere transaksjoner og fungert som samtalepartner til ledende industriselskaper.

Bank og finans

les mer

Ny teknologi skaper fantastiske muligheter for bank- og finanssektoren. Parallelt fører dette med med seg en hel rekke utfordringer. Vi besitter kunnskapen du trenger innenfor finansiell regulering, compliance og risikostyring av din virksomhet.

Teknologi

les mer

I en bransje der innovasjon både kan være en mulighet og en trussel, må teknologiselskaper planlegge langsiktig, men likevel være klare for rask omstilling.Vi har kompetanse på tvers av sektorer, med en globale forståelse for hvordan markedet utvikler seg.

Vi følger nøye med på nye muligheter som følge av digitalisering og ny teknologi. Dette kombinert med evnen til å utnytte kunnskap og nettverk, er avgjørende for å lykkes sammen med våre kunder.

 

Bærekraft og klima

les mer

Sektoren innenfor energi og bærekraftig teknologi står overfor utfordrende tider. Synkende oljepris har påvirket hele industrien, og industrialiseringen av fremvoksende markeder fortsetter å øke energibehovet. Graden av økonomisk vekst, innovasjon innen energieffektivitet og økende tiltak for fornybar energi har enorme effekter på disse sektorene.

Vår dyptgående forståelse av bransjen gjør det mulig for oss å tilby de rette tjenestene for å bistå våre kunder på et internasjonalt og lokalt nivå.

E-commerce / Retail

les mer

Forbruksvarer- og detaljhandelssektoren er i stadig omstilling, og en optimale balansen mellom en fysisk og digital tilstedeværelse blir bare viktigere. 

Vi følger våre kunder gjennom denne bransjetransformasjonen, og bistår med alt fra å skaffe kapital til vekst og utvikling, til å gi tydelige råd for å skape smidighet i en raskt skiftende bransje.

Eiendom

les mer

Vi har relasjoner til flere eiendomsinvestorer og långivere. Vi kan fungere som en rådgiver for transaksjoner i forbindelse med egenkapitalfinansiering, gjeldsøkning (obligasjoner), og refinansiering / restrukturering av eksisterende gjeld av eiendomsprosjekter.