Jarlsberg Partners fusjonert med Finova

Jarlsberg Partners fusjonert med Finova

Jarlsberg Partners fusjonert med Finova Jarlsberg Partners AS ble etablert i 2005. De første årene fokuserte vi på rådgivning til bedriftseiere ved eierskifte (kjøp, salg og fusjon av virksomheter), og har gjennomført en rekke vellykkede transaksjoner i samarbeid med...
Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert

Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert

Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert Vi lever i en usikker tid med mange spørsmål om hva som kommer til å skje fremover. Ingen vet når situasjonen vil avta, og ingen vet hva som vil være resultatet av pandemien som herjer rundt oss. Det er mange delte meninger om det...
Informasjon om corona fra Finova

Informasjon om corona fra Finova

Informasjon om korona fra Jarlsberg Partners Til våre kontakter og forbindelser! Vi lever i spesielle tider der frykten råder og usikkerheten er vår felles fiende. Men midt oppe i det som for mange fortoner seg kaotisk, er det imidlertid én ting som er 100% sikkert:...
Bygge bro mellom partene

Bygge bro mellom partene

Bygge bro mellom partene Av Henrik Sundt.   Denne artikkelen tar for seg noen av betraktningene man bør gjøre seg og metodene man kan benytte seg av,  for å bygge bro mellom to parter som i forbindelse med salg av en virksomhet står litt fra hverandre. Selvsagt...