MULIGHETSSØK

Søk etter oppkjøpskandidater

Bistand til PE, VC og industrielle investorer

Investering i norske virksomheter

Utfordringene

 • Mange internasjonale “Private Equity” og “Venture Capital” firma har ikke lokale representanter i Norge, og derfor ikke inngående kjennskap til markedet.
 • For slike virksomheter er det tidkrevende og dyrt å identifisere og forhandle “en-til-en” med bedrifter i Norge som man potensielt vil investere i.
 • Å dedikere eller ansette nye ansatte for å styre og utvikle norske porteføljeselskaper er kanskje ikke kostnadseffektivt før en betydelig investeringsportefølje er på plass.
 • Industrielle kjøpere med eller uten lokal markedskunnskap ønsker bistand til å finne gode oppkjøpskandidater.

Løsningen

 • Vi kan bistå med søk etter, utvikling og styring av investeringskandidater og porteføljeselskap i Norge.

Tjenester

Potensielle oppgaver og tjenester

 • Markedsanalyse i forkant av investering
  • Identifisere og presentere potensielle selskaper for investering
  • Utarbeide bakgrunnsmateriale for investeringsbeslutninger
 • Administrere / bistå i forhandlingsprosesser med målselskap
 • Identifisere co-investorer til investering i porteføljeselskap
 • Bistand til porteføljeselskap i etterkant av investering
  • Styremedlemskap eller rådgivende styreverv
  • Forretningsutvikling
  • Hjelp med tilleggsanskaffelser og oppretting av klynger
  • Administrere og gjennomføre M&A-prosesser
 • Salg eller annen utgang fra porteføljeselskap