CORPORATE FINANCE

Finova etablerte i 2020 Ontogeny Corporate Finance sammen med konsulentfirmaet Ontogeny Group. Ontogeny Corporate Finance er et selskap som søker fullverdig konsesjon som verdipapirforetak.

Rådgiver på eierskifte | M&A

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering

Rådgiver på finansiering

 • Emisjoner
 • Crowdfunding
 • Eiendomsfinansiering
 • Nedsalgsprogram
 • Lån og obligasjoner

Private Equity

 • Bistå PE-selskaper med søk etter investeringskandidater, samt utvikling og styring av porteføljeselskap i Norge.
 • Administrere / bistå i forhandlingsprosesser med målselskap

Ontogeny Corporate Finance består av erfarne rådgivere som har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner. Selskapet har rådgivere med allsidig erfaring fra fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting i anerkjente finansmiljøer, investeringsselskaper og operativ virksomhet.

Selskapet har inngående kompetanse og transaksjonserfaring fra en rekke sektorer som IT, oljeservice, bygg og anlegg med tekniske underfag, detaljhandel og media.

Ontogeny Corporate Finance bistår som rådgivere i alle deler av transaksjonsprosessen fra selskapsanalyse og «business case»-utarbeidelse og frem til vel gjennomført oppdrag.