HVA VI GJØR

Våre tjenester

Corporate Finance

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering
 • Finansiering

Verdiutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Aktivt eierskap

 • Investering i vekstselskap
 • Konsulentbistand
 • Styredeltagelse
 • Nettverksbygging
 • Transaksjoner

Corporate Finance

 • Corporate brokerage
 • Management buyouts
 • Mergers
 • Spin-off/fissions
 • Valuation

Value creation

 • Strategic advice
 • Business
 • Restructuring
 • Capital structure
 • Interim management

Active ownership

 • Investor
 • Boardwork
 • Network
 • Value creation