HVA VI GJØR

Våre tjenester

Corporate Finance

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering
 • Finansiering
U

Mulighetssøk

 • Markedsanalyse
 • Søke oppkjøpskandidater
 • Bistå porteføljeselskap
 • Identifisere co-investorer
 • Lokal representant i Norge

Selskapsutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Aktivt eierskap

 • Investering i vekstselskap
 • Konsulentbistand
 • Styredeltagelse
 • Nettverksbygging
 • Transaksjoner

Corporate Finance

 • Business brokerage
 • Management buyouts
 • Mergers and demergers
 • Acquisitions
 • Valuation
 • Financing
U

Deal sourcing

 • Market analysis
 • Seek investment candidates
 • Assist portfolio companies
 • Identify co-investors
 • Represent investor in Norway

Corporate Development

 • Strategic advice
 • Business development
 • Restructuring
 • Capital structure
 • Interim management

Active ownership

 • Invest in startups
 • Consulting
 • Board participation
 • Networking
 • Transactions