Hva er equity crowdfunding?

Feb 9, 20190 comments

For bedrifter som trenger kapital, er det mange alternativer å velge mellom. Det er ingen tvil om at det å få penger er vanskelig.

Pitching til venner eller familie. Selge et produkt før det eksisterer. Finne ut hvilke av dine venner eller LinkedIn-forbindelser som kjenner en VC. Bestemme hvilken banker som gir rettferdige lån. Ingen av disse alternativene er enkle. 

Entreprenørene må til slutt vende seg til eksterne kilder for kapital for å skape en lønnsom virksomhet. Kapitalen kommer da gjerne med ulike vilkår og forpliktelser som må veies nøye før en beslutning fattes. Heldig for entreprenører, er det nå en annen dør som kan åpne for tilgang til kapital, equity crowdfunding.

I hovedsak øker equity crowdfunding kapital fra flere mindre investorer gjennom salg av verdipapirer (aksjer, konvertible lån, gjeld, inntektsandel og mer) i et privat selskap (som ikke er notert på børser).

Equity Crowdfunding åpner døren mange.

Alle kan investere i selskapet ditt under equity crowdfunding, under visse forutsettninger. Du kan tenke på det som en lignende funksjon til en Kickstarter- eller Indiegogo. Potensielle investorer besøker et finansieringsportal og kan utforske ulike muligheter for kapitalfond å investere i.

Equity Crowdfunding er salg av verdipapirer.

Nøkkelforskjellen mellom et crowdfundingnettsted som Kickstarter og equity crowdfunding er hva som blir solgt. Med Kickstarter-kampanjer øker gründerenes kapital gjennom forhåndssalg av produkter, ofte er det med rabatt eller gjennom nivåer av ulike fordeler for å tiltrekke sine fans eller potensielle kunder. Når «investor» av en Kickstarter-kampanje mottar produkt eller en ekstra fordel, er kontrakten mellom selskapet og investor over.

Med egenkapital crowdfunding selger selskaper verdipapirer, enten i form av egenkapital i selskapet, gjeld, inntektsandel, konvertible lån. Equity crowdfunding lar investorer få en finger med i selskapets utvikling og suksess.

Investorer i equity crowdfunding deltar ikke bare for å kjøpe et produkt til en rabattert pris et år før utgivelsen. De ønsker at selskapet skal tjene penger, at de har gjort en god investering, og selskapet de investerte i vokser. Dette har helt klart fordeler for selskapet, da det kan skape hundrevis av merkevare ambassadører og mange ekstra potensielle ressurser.

Selskapet dikterer vilkårene.

Det som gjør dette mer tiltalende er at selskapet har full kontroll over tilbudet: hva som skal selge, hvor mye, og til hvilken pris. Det er helt opp til selskapet som skal øke kapitalen. De fastsetter vilkårene, inkludert verdsettelsen og hvor mye kapital de håper å skaffe.

Bedrifter kan sette et minimums finansierings mål sammen med ønsket maksimum. Hvis man ikke når sine finansieringsmål, kan entreprenøren fortsatt lykkes å skaffe kapital. Selvfølgelig, jo mer fornuftig verdsettelsen og betingelsene er, desto mer sannsynlig vil et equity crowdfunding tilbud lykkes i å skaffe kapital. Dette er en av hovedfakt0rene som skiller equity crowdfunding fra VC-investeringer og andre investeringskrefter.

Selskapets økende kapital er private selskaper.

Historisk sett kunne allmennheten bare kjøpe aksjer i offentlige selskaper. Den uheldige sannheten i dag er at IPO er avtagende. I dag er det mindre enn 4000 børsnoterte selskaper. Dette er mindre enn halvparten av hva det var på 90-tallet. Årsaken til nedgangen er at det å bli et fullt rapporterende offentlig selskap er en stor økonomisk byrde, som bare store bedrifter kan håndtere. IPOer er ikke levedyktige for oppstart eller mellomstore bedrifter.

Det betyr to ting:

  • a) det er vanskelig for mindre bedrifter å skape likviditet for sine aksjonærer
  • b) investorernes alternative opsjoner til å investere sine besparelser, reduseres hvert år

Tradisjonelt var kjøp av aksjer i oppstart reservert for akkrediterte investorer. Gjennom equity crowdfunding har alle tilgang til disse mulighetene. Investering i private selskaper har blitt demokratisert. Dette løser b), men hva med likviditet?

Skape likviditet

Evnen til å investere i private selskaper pleide å føre meg seg en advarsel. Alle kunne se de potensielt store avkastningne, men  investorens kapital ble til gjengjeld låst i 5 -10 år. Det var lite eller ingen likviditet i investeringen. Investorer måtte smøre seg med tålmodighet, og håpet at selskapet ble offentliggjort via en børsintroduksjon, var involvert i en fusjon eller et oppkjøp.

For rike investorer er lock-up håndterlig, nettopp fordi de har annen kapital å støtte seg selv i mellomtiden. 

Med equity crowdfunding, kan disse aksjene handles på offentlige markeder. Hvis en investor etter et år ikke lenger ønsket å eie aksjer i et selskap, kunne de selge dem på en ATS til en interessert kjøper. Denne likviditeten er mulig på en måte som det ikke var før, fordi regler for egenkapitalgjennomføring gir selskapene mulighet til å ha flere aksjonærer før det kreves å bli en offentlig rapporterende enhet.

Med flere aksjonærer blir det et større marked. Med et større marked legges det tilrette for likviditet.