HVA VI GJØR

Våre tjenester

Eierskifte | M&A

 • Bedriftsmegling
 • Management buyouts
 • Fusjoner
 • Spin-off/fisjoner
 • Verdivurdering

Verdiutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Finansiering

 • Emisjoner
 • Crowdfunding
 • Eiendomsfinansiering
 • Nedsalgsprogram
 • Lån og obligasjoner

Change of ownership | M&A

 • Corporate brokerage
 • Management buyouts
 • Mergers
 • Spin-off/fissions
 • Valuation

Value creation

 • Strategic advice
 • Business
 • Restructuring
 • Capital structure
 • Interim management

Funding

 • Capital increase
 • Crowdfunding
 • Property financing
 • Sell-down program
 • Loans and bonds

Aktivt eierskap

 • Investor
 • Styrearbeid
 • Nettverk
 • Verdiutvikling

Private Equity

 • Vi bistår utenlandske oppkjøpsfond
 • Vi søker etter oppkjøpskandidater
 • Bistår i forhandlinger
 • Lokale styremedlem
 • Videre søk for porteføljeselskap

Investornettverk

 • Community for investorer
 • Kvalitetssikrede selskaper
 • Gode investeringsmuligheter
 • Bygge investornettverk
 • Arrangementer

Active ownership

 • Investor
 • Boardwork
 • Network
 • Value creation

Private Equity

 • Search for acquisition targets
 • Assist with negotiations
 • Assist portfolio companies
 • Board membership
 • Further scouting

Investor network

 • Community for investors
 • Quality assured companies
 • Good investment opportunities
 • Building investor networks
 • Events