HVA VI GJØR

Våre tjenester

Corporate Finance

 • Bedriftsmegling / Eierskifte
 • Management buyouts
 • Fusjoner, fisjoner og oppkjøp
 • Verdivurdering
 • Finansiering
U

Mulighetssøk

 • Markedsanalyse
 • Søke oppkjøpskandidater
 • Bistå porteføljeselskap
 • Identifisere co-investorer
 • Lokal representant i Norge

Selskapsutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Aktivt eierskap

 • Investering i vekstselskap
 • Konsulentbistand
 • Styredeltagelse
 • Nettverksbygging
 • Transaksjoner