Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Jun 1, 2019

Hva er unoterte aksjer?

Du lurer kanskje først og fremst på hva unoterte aksjer er? Unoterte aksjer er aksjer som ikke kan kjøpes og selges på en offentlig markedsplass som for eksempel Oslo Børs eller Nasdaq. Likevel finnes det nå flere forskjellige andrehåndsmarkeder for kjøp og salg av unoterte aksjer gjennom meglerhus – i Norge har vi OTC-listene.

Oslo Børs har nå lansert NOTC listen Family & Friends for oppstartselskaper og vekstbedrifter verdsatt opp til 100MNOK. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer.

Det som ofte kjennetegner handel av unoterte aksjer er at selskapene har et behov for risikovillig kapital for videre utvikling. Investoren på sin side ønsker rask fortjeneste og en mangedobling av investeringen. Unoterte aksjer finner vi ofte i små og relativt nyoppstartede selskaper hvor den største grunnen til å investere er den potensielt store avkastning.

Potensiell høy avkastning

Potensielt god avkastning fører også med seg en større risiko. Sjansen for at et selskap som er unotert går konkurs, eller ikke lykkes med å finne sin forretningsmodell, er betydelig større enn for et selskap som er børsnotert. De fleste unoterte selskap taper penger. Dette skyldes ofte at selskapene i all hovedsak fokuserer på vekst i virksomheten, og ikke lønnsomhet.

En annen risiko som er verdt å merke seg er likviditetsrisikoen man møter ved handle av unoterte aksjer. Når et selskap ikke er børsnotert er aksjene lite likvide. Det betyr at dersom du ønsker å selge aksjene dine vil det være utfordringer knyttet til å finne en kjøper. En ønskelig exit kan altså by på utfordringer. Dersom du finner en kjøper vil ikke nødvendigvis denne personen kjøpe til den samme prisen som du ønsker å selge for. Du får altså en høy «spread», ved at prisen blir forskjellig på hva kjøperen er villig til å betale og hva du er villig til å selge for. I selskaper som er notert på en børs hvor aksjer omsettes flere tusen ganger om dagen er ofte spreaden lav – gjerne under en halv prosent av aksjekursen. I markedet for handel av unoterte aksjer kan det være på flere prosent av aksjekursen.

Aksjene steg med over 123 000 prosent

Du tenker kanskje at det høres dumt ut å investere i et selskap som kan tape penger, og som samtidig vil være vanskelig å selge seg ut av dersom man har et ønske om en exit? La oss ta Amazon som et eksempel – verdens største nettbutikk, og et av verdens mest verdifulle børsnoterte selskap. Siden Amazon ble grunnlagt 1994 tapte de penger i flere år før de endelig hadde funnet sin forretningsmodell, og begynte å tjene penger. Siden 1997 da selskapet ble notert på Nasdaq har aksjene steget med over 123 000 prosent. Det vil si at dersom du hadde du investert 18 dollar i aksjeemisjonen, hadde du nå sittet igjen med 22 200 dollar. Ingen viste hvilken utvikling og vekst Amazon ville ha på dette tidspunktet – og ingen kan heller si hvilke selskaper i dag som kommer til å lykkes. Poenget er – risikovillige investeringer i unoterte aksjer kan gi ekstremt god avkastning og mye tilbake til den som tar sjansen.