Informasjon om corona fra Finova

Mar 20, 2020

Til våre kontakter og forbindelser!

Vi lever i spesielle tider der frykten råder og usikkerheten er vår felles fiende. Men midt oppe i det som for mange fortoner seg kaotisk, er det imidlertid én ting som er 100% sikkert: Dette går over, og livet vender – stort sett – tilbake til normalen.

På vei tilbake til en hverdag vi alle kjenner, vil vi understreke viktigheten av god kontroll og oversikt over egen virksomhet:

 • Tid for indretjeneste: Beskytte de ansatte er prioritet én. Håndhygiene, bespisning på skift, hyppigere renhold, avstand inne/ute og gode varslingsrutiner for sporing av eventuell smitte.
 • Ordrebok og ordreinngang: Få kontroll med eventuelle avbestillinger og utsettelser. Hvilke effekter vil dette eventuelt ha?
 • Kunder: Er de der også i fremtiden? Vil de komme tilbake å kjøpe som før, mindre eller mer? Hva med betalingsevnen?
 • Leverandører: Får vi tak i de varer og tjenester vi trenger for egen produksjon? Hvis ikke, hvilke alternativer kan vi benytte oss av? Ser vi tegn til eventuelle kjede-effekter og hvordan disse kan påvirke egen vareflyt?
 • Kostnader: Staten plukker opp regningen for permitteringer i noen uker og setter ned AGA med fire prosentpoeng i to måneder. Send for sikkerhets skyld ut permitteringsvarsler nå. Dette kan også være anledningen til å «rydde» litt i egen stab.
 • Gå i dialog med banker, leasingselskaper, gårdeier etc om utsettelse eller reduksjon av faste betalingsforpliktelser. Bankrenten på utlån skal i alle fall ned!
 • Likviditet: Ha stålkontroll på utestående, og sørg for å få inn så mye som mulig til forfall. Ha nok til å betale ansatte, leverandører og til å unngå konkurs.
 • Ikke vær redd for å spørre andre om råd, og kanskje det er tid for å delegere mer ansvar og flere oppgaver slik at du ikke går helt i knestående.

Basert på ovenstående kan man sette opp planer for å justere driften etter såkalt «best case», «worst case» og «most likely case». Da er du bedre rustet til å takle ulike situasjoner som måtte oppstå.

Når vi har lagt det verste bak oss, vil vi sterkt anbefale alle som ikke har en forretningsplan om å lage en. Den trenger ikke være all verdens stor og flott, men eiere og ledere bør ha en bevissthet om minimum:

 • Hvor står vi i dag?
 • Hvor ønsker vi å være/hva er målet vårt?
 • Hva kreves for å komme dit?
 • Er firmaets mål og mine private/eiernes mål de samme?

For de fleste av dere som har vært i kontakt med oss tidligere, har temaet gjerne vært eierstrategi, generasjonsskifte, virksomhetsutvikling eller rådgivning knyttet til kjøp eller salg. Hos oss er det «business as usual», og flere muligheter for den langsiktige og rasjonelle eier og leder. Det er med andre ord ingen grunn til å hamstre hverken hermetikk eller doruller.

Tidene vi er inne i får meg til å tenke på den engelske forfatteren Charles Dickens og åpningssetningen fra hans roman “A Tale of Two Cities” utgitt i 1859:

«It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness…»

Og med disse bevingede ord ønsker vi lykke til med den norske varianten: «Vi står han av!»