OM OSS

HVEM ER VI?

FINOVA

Finova er en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med et erfarent team. Partnerne har 20+ års gjennomsnittlig erfaring som finansielle rådgivere til bedriftseiere.

 

 TEAMET

Erfarent team med bred erfaring innen bedriftsledelse, finans og verdiutvikling

Jan Wessel Bratterud, Partner

Jan Wessel Bratterud, Partner

+47 916 48 411 / [email protected]

15+ års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups. Lang internasjonal erfaring og har jobbet med kunder i 30+ land. NMH, Oslo.

Roar Aasvang, Partner

Roar Aasvang, Partner

+47 913 20 493 / [email protected]

30 års erfaring fra IT-markedet i Skandinavia. Gründer og leder for flere tjeneste- og programvareselskaper. Omfattende erfaring som daglig leder, styreleder og rådgiver i og for ulike selskaper. Utdannelse: MSc. (siv.ing.) NTNU Trondheim og MSc. (siv.øk)), BI, Oslo.

Nicolay Ingebretsen, Partner

Nicolay Ingebretsen, Partner

+47 936 93 559 / [email protected]

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB- markedet med fokus på innovative løsninger for finansiering og verdiutvikling, forretningsmodeller og strategi. Økonom, USN.
Martin Kolbrek, Partner

Martin Kolbrek, Partner

+47 950 23 017 / [email protected]

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB-markedet innenfor kapitalanskaffelse og verdiutvikling i virksomheter. Prosjektleder for startup innen sosiale media. Økonom, USN.

ASSOSIERT

Henrik Sundt

Henrik Sundt

+47 907 60 477 / [email protected]

Lang M&A-erfaring som kjøper, selger og rådgiver. Medgründer av hedgefondet WarrenWicklund Multistrategy ASA og gründer av Eiger Corporate AS, et uavhengig rådgivingsselskap innen M&A. Siv.øk. fra BI og Universität Mannheim (Tyskland).

Håkan Martin Nordqvist

Håkan Martin Nordqvist

+47 920 240 82 / [email protected]

Industrial Engineer, Chalmers and Handels Göteborg, studies in Seattle. Biz.Dev. Wallenberg group. Founder Weibull M&A company in Norway, performed over 200 transactions over 20 years. Co-founder Vega Software CRM system. Assisting international PE-companies such as Priveq with M&A activities in Norway.

VÅR HISTORIE

Finova ble etablert i 2005 som Jarlsberg Capital Partners og startet sin virksomhet som en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med fokus på bedriftsmegling – ren rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Noen år senere skiftet selskapet navn til Jarlsberg Partners, og det innledet en periode der selskapet hovedsaklig fokuserte på verdiutvikling av selskaper. Strategisk rådgivning og aktivt eierskap for å maksimalisere verdien på bedriftene. 

I 2020 utvidet selskapet sin virksomhet, og økte fokuset på kapitalinnhenting. Bakgrunnen var samarbeidet med konsulentfirmaet Ontogeny, og compliance-selskapet Howart. I fellesskap har partene stiftet Ontogeny Corporate Finance som søker fullverdig konsesjon som verdipapirforetak. Gjennom sine mange år har selskapet bygget opp et robust team med mye erfaring og kunnskap innenfor tjenesteområdene, og er godt rustet for videre vekst.

År i drift

Fornøyde kunder

Rådgivere