OM OSS

HVEM ER VI?

FINOVA

Finova er en uavhengig og partnereid rådgiver med et erfarent team. Partnerne har 30+ års gjennomsnittlig erfaring som finansielle rådgivere til bedriftseiere.

 

 Teamet

Erfarent team med bred erfaring innen bedriftsledelse, finans og verdiutvikling

Jan Wessel Bratterud, Partner

Jan Wessel Bratterud, Partner

+47 916 48 411 / jan@finova.no

15+ års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups. Lang internasjonal erfaring og har jobbet med kunder i 30+ land. NMH, Oslo.

Roar Aasvang, Partner

Roar Aasvang, Partner

+47 913 20 493 / roar@finova.no

30 års erfaring fra IT-markedet i Skandinavia. Gründer og leder for flere tjeneste- og programvareselskaper. Omfattende erfaring som daglig leder, styreleder og rådgiver i og for ulike selskaper. Utdannelse: MSc. (siv.ing.) NTNU Trondheim og MSc. (siv.øk)), BI, Oslo.

Nicolay Ingebretsen, Partner

Nicolay Ingebretsen, Partner

+47 936 93 559 / nicolay@finova.no

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB- markedet med fokus på innovative løsninger for finansiering og verdiutvikling, forretningsmodeller og strategi. Økonom, USN.
Martin Kolbrek, Partner

Martin Kolbrek, Partner

+47 950 23 017 / martin@finova.no

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB-markedet innenfor kapitalanskaffelse og verdiutvikling i virksomheter. Prosjektleder for startup innen sosiale media. Økonom, USN.

Vår historie

Finova ble etablert i 2005 som Jarlsberg Capital Partners og startet sin virksomhet som en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med fokus på bedriftsmegling – ren rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Noen år senere skiftet selskapet navn til Jarlsberg Partners, og det innledet en periode der selskapet hovedsaklig fokuserte på verdiutvikling av selskaper. Strategisk rådgivning og aktivt eierskap for å maksimalisere verdien på bedriftene. 

I 2020 utvidet selskapet sin virksomhet, og økte fokuset på bedriftstransaksjoner og finansiering. Sammen med konsulentfirmaet Ontogeny Group har Finova etablert Ontogeny Corporate Finance, et selskap som søker fullverdig konsesjon som verdipapirforetak.

Finova har mye erfaring og kunnskap innenfor tjenesteområdene, og gjennom samarbeidet med Ontogeny Group er selskapet godt rustet for videre vekst.

År i drift

Fornøyde kunder

Rådgivere med Ontogeny