ADB-Systemer solgt til Aveva i UK

Jun 26, 20100 comments

Gruppen «ADB-systemer» (ADB) besto av totalt tre forskjellige selskaper og hadde hovedkontor i Stavanger og datterselskap i UK.  Selskapet hadde 40 ansatte.

ADB var bygget rundt «WorkMate»; et innkjøp-, lager-, logistikk-, material,- produksjons,- og vedlikeholdsstyringsverktøy (EAM Entreprise Asset Management).

ADB hadde kunder innen bransjene olje&gass, bygg&anlegg, helseinstitusjoner/sykehus og annen offentlig sektor.
Roar Aasvang fra Jarlsberg Partners AS ble styreleder i ADB-Systemer i 2008 og tok del i en forretnings- og verdiutvikling av selskapene i gruppen.
Hovedvirksomheten i ADB-Systemer, og all virksomhet relatert til olje&gass, ble solgt til det UK-baserte børsnoterte selskapet Aveva sommeren 2010.  Se www.aveva.com for mer informasjon.   Transaksjonen er omtalt på Avevas nettside.

Virksomheten knyttet til innkjøpsløsninger og all virksomhet innen helse/sykehus og annen offentlig sektor ble solgt til Amesto sommeren 2010. Virksomheten fra ADB er i dag en del av Amestos totale tilbud innen i programvare og løsninger.  Se www.amesto.no for mer informasjon.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for ADB. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Roar Aasvang på +47 913 20 493 eller [email protected]