Aktivt eierskap i Clikk

Dec 31, 2020

Clikk er en delingsplattform og metaportal for sosiale medier. Det unike med Clikk er teknologien rundt profildeling, og samling av feed fra en rekke sosiale medier, i en kanal. Vi lar brukeren selektivt velge hvilke profiler og innhold den ønsker å eksponere til andre brukere basert på individuell tilpasning og selektering.

Finova er aksjonær i selskapet gjennom Finovas partnere, samt investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Martin Kolbrek på +47 950 23 017 eller martin@finova.no.