Aktivt eierskap i MicroTech Innovation

Feb 7, 2010

Forretningsutvikling, kommersialisering av teknologi, aktivt eierskap

MicroTech Innovation AS (MTI) er et uavhengig selskap som spesialiserer seg på teknologisk kommersialisering.
MTI jobber primært med selskaper som er relatert til mikro- og nanoteknologi (MNT).

Selskapet er lokalisert i Vestfold, et område som ofte refereres til «the Electronic Coast» på grunn av alle elektronikk bedriftene. MTI og MTI Inkubator skal tilby et knutepunkt i det nasjonale innovasjonsarbeidet innenfor MNT, et innovasjonsmiljø med kontorutleie, rådgivere, oppstartselskaper og ulike tjenestetilbud, felles aktiviteter og en unik tilgang til nasjonale- og internasjonale nettverk innenfor MNT.

Klyngen Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology er fasilitert hos MTI, og MTI er vertskap for nettverks organisasjonenen Electronic Coast.  For mer info om NCE MNT: www.nce-mnt.no

I forbindelse med at MTI skulle videreutvikles som innovasjons- og kommersialiseringsselskap, leverte Jarlsberg Partners AS ved Roar Aasvang, faglig bistand og rådgivning i forbindelse med utarbeiding av forretningsmodell og forretningsplan. Det ble også levert bistand til å implementere utvalgte deler av forretningsplanen.   Aasvang er i dag styreleder i MTI.  Jarlsberg Partners AS eier 8,41 % av MTI, samt har direkte eierskap i investeringsselskap og porteføljeselskap kontrollert av MTI.

Les mer på microtech-innovation.no.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Roar Aasvang på +47 913 20 493 eller [email protected]