Aktivt eierskap i Vitir

Nov 23, 2018

Vitir leverer IoT-infrastruktur for datainnsamling og drift. Infrastrukturen håndterer tusenvis av forskjellige sensorer basert på et bredt spekter av åpne kommunikasjonsstandarder.

Vitir ble etablert i 2015, og leverer i dag IoT-infrastrukturer til store næringsbygg, og stabile og pålitelige IT-løsninger for helsevesenet.

Finova er aksjonær i selskapet gjennom investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller jan@finova.no.