Aktivt eierskap i WAI

Mar 23, 2019

WAI Environmental Solutions er et norsk teknologiselskap som fokuserer på å utvikle og implementere miljøteknologier innen rensing av avløpsvann, bioslambehandling, utvinning av næringsstoffer og ressurser, farlig avfall og jordrensing og akvakultur.

WAI tilbyr avanserte teknologier og løsninger til kunder i Europa gjennom sitt kontor i Norge, og til kunder i Kina gjennom datterselskap i Shandong, Kina.

Finova er aksjonær i selskapet gjennom investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller jan@finova.no.