Aktivt eierskap i Wionetic

Jun 23, 2019

Wionetic utvikler et patentsøkt måleinstrument for olje- og gassbransjen.

Finova er aksjonær i selskapet gjennom investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller jan@finova.no.