Aktivt eierskap Wittario

Sep 18, 2020

Wittario utvikler et GPS- og AR-basert spill for utdanning.

Spillbasert læring kombinert med økt fysisk aktivitet bidrar til å øke læringsutbyttet. Ved å bruke spillmekanikk som studenter allerede er kjent med, integrerer Wittario læringsopplevelsen i spillopplevelsen. I motsetning til mange andre læringsspillinitiativer, er spillmekanikk nært knyttet til læringsinnholdet. Leken krever også faglig samhandling og samarbeid mellom studenter, noe som anses som avgjørende for at spillet kan brukes i formelle undervisningssituasjoner.

Finova er aksjonær i selskapet gjennom investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller jan@finova.no.