Asker Entreprenør solgt til Ø.M. Fjeld

Dec 20, 2016

Jarlsberg Partners var rådgiver for Asker Entreprenør i forbindelse med salget av 60% av aksjene i selskapet til Ø.M. Fjeld. Asker Entreprenør vokst til å bli en de ledende byggentreprenørene på Østlandet. Som følge av oppkjøpet vil Ø.M. Fjeld forsterke sin posisjon på Østlandet ytterligere, og utvide det geografiske markedet med tre store regioner i randsonen av Oslo – samlet vil selskapet være tilstede i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Buskerud.

Asker Entreprenør er en byggentreprenør med virksomhet på det sentrale Østlandet. Selskapet har hovedkontor i Asker og avdelingskontorer på Hagan i Nittedal og i Moss. Selskapet ble etablert i 1990, den gang under navnet Sandbækken Entreprenør AS, og skiftet navn til Asker Entreprenør AS i 1997. Selskapet har nærmere 140 ansatte, og en omsetning på 750 millioner i 2016.

Ø.M. Fjeld er en ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsaktør på Indre Østlandet med hovedkontor på Kongsvinger og regionskontorer på Romerike og Hamar. Ø.M. Fjeld er en familieeid virksomhet med lokal forankring som har historie tilbake til 1948. Selskapene i Ø.M. Fjeld har en omsetning på NOK 2,5 milliarder og nærmere 500 ansatte.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Asker Entreprenør. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Henrik Sundt på +47 907 60 477.