Consultas solgt til Jotron

Feb 11, 2008

Consultas-caset er et typisk eksempel på generasjonsskifte.  Selskapet ble stiftet i Horten i 1972 av tre ingeniører som ønsket å lage avanserte styringssystemer for lasting og lossing av skip.  Senere kom en rekke løsninger for vedlikehold, innkjøp, lønninger osv. for rederiene. Gjennom årene opparbeidet de en solid kundebase, og mange skip og rederier har i dag løsninger fra selskapet.

Rundt 2007 var den ene av gründerne klar for pensjon, selskapet ønsket videre vekst, og det var behov for å finne en industriell partner som kunne ta stafettpinnen videre.

Jarlsberg Partners ved Kjell Sletner og Jan Bratterud ble engasjert, og lette etter potensielle kjøpere praktisk talt over hele verden. Og Jarlsberg lyktes godt med å finne en rekke interessenter, blant annet fra Italia, USA og Sverige.  Men til slutt ønsket eierne å selge til Larvik-baserte Jotron AS.  Hovedgrunnen til dette var at Jotron var den beste garantisten for at arbeidsmiljøet i Horten kunne opprettholdes.  Jotron tok godt vare på selskapet, og solgte det i 2012 til Kongsberg Maritime i Horten.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Consultas AS. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller [email protected]