Evensen & Evensen solgt til Ø.M. Fjeld

May 1, 2013

Ø.M. Fjeld AS har inngått avtale om kjøp av 65 % av aksjene i entreprenørfirmaet Evensen & Evensen AS på Lillehammer. Ø.M. Fjeld har lagt opp til en vekststrategi og en ytterligere styrking i Mjøsregionen er derfor en naturlig utvikling for selskapet. Kjøpet vil også forsterke selskapets posisjon som den ledende innlandsentreprenøren. Samlet vil vårt Hamarkontor og Evensen & Evensen omsette for ca. 350 mill. kr. i 2013 og vi fremstår nå som godt rustet til å påta oss større prosjekter i hele Mjøsregionen.

Evensen & Evensen har 60 ansatte og omsatte i 2012 for ca. 120 mill. kr. Primærmarkedet er Lillehammerregionen. Evensen & Evensen har lange tradisjoner og ble stiftet av tømmermester Peter Evensen i 1920 og er dermed det eldste entreprenørfirmaet som fortsatt er i drift på Lillehammer. I dag er firmaet drevet av 3. generasjon Evensen med Petter Evensen som daglig leder og hovedeier.

Ø.M. Fjeld er en ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsaktør på Indre Østlandet med hovedkontor på Kongsvinger og regionskontorer på Romerike og Hamar. Ø.M. Fjeld er en familieeid virksomhet med lokal forankring som har historie tilbake til 1948. Selskapene i Ø.M. Fjeld har nærmere 300 ansatte.

For mer informasjon se: http://omfjeld.no/wp-content/uploads/Pressemelding-Evensen-Evensen-7.5.13.pdf.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Evensen & Evensen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Henrik Sundt på +47 907 60 477.