Exense-gruppen solgt til Amesto Solutions

Jul 23, 2009

Ledelse, verdisikring, industrielt salg

Exense ASA (Exense) var et børsnotert IT-selskap med ca. MNOK 70 i omsetning og 45 ansatte i Norge og Sverige. Selskapet hadde tre datterselskaper som utviklet og leverte IT-programvare innen Helse og Innkjøp (alle bransjer). Exense hadde hovedkontor i Oslo, og tre avdelingskontorer i Sverige.

I 2008 hadde Exense likviditetsproblemer etter utskillelse og salg av konsulentavdelingen til Inmeta (i dag Crayon Inmeta ASA), og Jarlsberg Partners ved Roar Aasvang ble engasjert av DNB som daglig leder og styremedlem. Senere ble også Jan Bratterud engasjert som rådgiver i en strukturert salgsprosess.

I juli 2009 ble 100 % av aksjene i datterselskapene Exense AB, Avantra AB og Exense Software AS solgt til Amesto Solutions AS. Dette kjøpet var et viktig tillegg for Amesto Solutions, og selskapet satser i dag stort på egenutviklede programvareløsninger innen produksjon og logistikk, med spesiell fokus på anbudshåndtering og innkjøpsløsninger for helse og offentlig sektor.

Se også Amesto kjøp av virksomhet fra ADB-Systemer

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Exense ASA. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller [email protected] eller Roar Aasvang på +47 913 20 493 eller [email protected]