Crowdfunding og rettet emisjon i Rebel Spirits

Jan 4, 2021

Rebel Spirits er en del av Rebel Group – et vin- og brennevinselskap som skal utvikle egne merkevarer og drive importørvirksomhet av anerkjente, internasjonale merkevarer. Bakgrunnen for emisjonen er for å kunne akselerere den internasjonale veksttakten og skaffe trofaste produktambassadører.

Det var 259 investorer som tegnet seg for totalt 5 MNOK i kampanjen.

Finova har bistått Rebel Spirits i rådgivningsarbeidet i gjennomføringen av en rettet emisjon og en crowdfunding-kampanje gjennom Ontogeny Corporate Finance. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Nicolay Ingebretsen på +47 936 93 559 eller nicolay@finova.no.