Fremmedkapital til VillaPartner

Sep 7, 2019

Høsten 2019 hjalp Finova en eiendomsutvikler med å hente 14 millioner kroner i folkefinansiering. 

Vekstkapital er avgjørende for at bedrifter skal lykkes, men det kan være tidkrevende og vanskelig å få tilgang til ny kapital. Dette er et problem mange bedrifter opplever. Gjennom delingsøkonomien, endring i regelverk og teknologi har nye metoder oppstått for å motta kapital fra andre tilbydere enn tradisjonelle banker. En av disse metodene er crowdfunding («folkefinansiering»).

Norgesrekord i crowdfunding

– Selskapene henvender seg til oss fordi de trenger kapital og hjelp til å forstå de forskjellige crowdfunding-metodene og -aktørene som er på markedet, sier Kolbrek. I september 2019 hjalp Finova en eiendomsutvikler med å hente kapital til et nytt prosjekt. Utvikleren ønsket å starte prosjektet uten å være avhengig av bank og forhåndssalg. Finova tilrettela prosjektet og valgte rett plattform for det aktuelle oppdraget. 14 millioner kroner i lån fra 384 investorer ble hentet inn på litt over én time, med en rente på kun 10,5 % – noe som ble en norgesrekord i crowdfunding.

Hva er crowdfunding?

Crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å anskaffe penger fra eksterne investorer via onlineplattformer. Ved å engasjere lokalsamfunnet og et større nettverk har du mulighet til å knytte relasjoner og nå ut til fremtidige kunder.

Ifølge European Commission er donasjons-, aksje- og lånebasert crowdfunding de mest brukte metodene for små og mellomstore bedrifter. Finova fokuserer på aksje- og lånebasert crowdfunding. Gjennom disse to modellene har de mulighet til å hjelpe bedrifter med selskaps- og eiendomsfinansiering.

Crowdfunding-markedet i Norge

Ifølge statistikk fra Universitetet i Agder er det allerede investert 290 millioner kroner gjennom crowdfunding i løpet av de tre første kvartalene i 2019. Markedet for crowdfunding øker raskt, noe som har ført til at flere banker har kastet seg på trenden og investert i diverse plattformaktører.

– Vi ser jo at det er flere og flere som benytter seg av crowdfunding. Mens vi i 2016 så at det var for lite informasjon, ser vi nå at det er for mye informasjon tilgjengelig. I tillegg til å ha forskjellige typer crowdfunding har du også mange plattformer. Hvis du googler crowdfunding, så får du over 58 millioner resultater. Bedrifter vet ofte ikke hvor de skal henvende seg for å finne ut i hvilken retning de skal gå, sier Ingebretsen.

Hvorfor bruke Finova?

For å få en rask finansiering til en case er det viktig å vite hva, når, hvordan og hvorfor. Ettersom det finnes ulike typer crowdfunding og mange forskjellige plattformer, er det ikke alltid lett å velge hva som passer din bedrift. For å finne riktig type crowdfunding og plattform må man utarbeide riktig dokumentasjon – som innebærer due diligence av din bedrift (selskapsgjennomgang).

– Det er her vi i Finova kommer inn. Vi tilbyr rådgiving til små og mellomstore bedrifter som ønsker en forutsigbar og trygg økonomi, skreddersyr de beste finansieringsløsningene for bedriften, gjennomfører due diligence og forbereder bedriften for en vellykket transaksjonsprosess, sier Kolbrek.

– Finova bidrar til at investorer kan ta bedre og mer informerte investeringsbeslutninger, utfyller Ingebretsen.

På denne måten kan bedriften spare tid og penger, og heller fokusere på det bedriften er god på.

Finova er de eneste i Norge som tilbyr en slik service og gjennomfører med gode resultater. Finova har flere års erfaring med suksessfulle klienter, noe som gjør at du kan være trygg på at din bedrift vil lykkes med crowdfunding.

Er du interessert i å prøve ut nye løsninger, spare tid og penger? Ta kontakt med Finova dag på [email protected] for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan tilrettelegge for tilsvarende prosesser!