Håndverksdata og Profsys slår sammen sine virksomheter

Jan 19, 20180 comments

Profsys AS har blitt en ledende leverandør av programløsninger og verktøy for rådgivere, prosjekterende, entreprenører, eiendomsbesittere og –forvaltere av kostnadseffektive systemer for installasjoner, bygg og anlegg.

Hantverksdata AB med hovedkontor i Stockholm er et nordisk selskap som er ledende innen applikasjoner for håndverksbransjen med over 4000 firmakunder, og selskapets løsninger passer svært godt sammen med løsningene fra Profsys.

Fra 1. november 2017 inngår Profsys i Hantverksdata-konsernet. Selskapet har umiddelbart flyttet sammen med Håndverksdata AS, den norske delen av konsernet.

Pressemeldingen fra Hantverksdata

Jarlsberg Partners var finansiell rådgiver for eierne av Profsys AS i denne prosessen. Vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud for ytterligere informasjon.