Investeringsmulighet / emisjon

Lappen AS

LAST NED MER INFO

KONTAKTPERSONER

Nicolay Ingebretsen
nicolay@finova.no
Mob.: +47 936 93 559

 

 

Lappen AS har et mål om å ha en hånd på rattet i utviklingen av fremtidens trafikkopplæring og dyrke frem et internasjonalt selskap. Samlet sett representerer tjenesten noe helt nytt i trafikkskolebransjen. Forretningsmodellen til selskapet baserer seg på å bli en digital trafikkskole, som tilbyr kjøreopplæring til en lavere pris i forhold til dagens marked.

Bakgrunnen for idéen er å gjøre det enklere og billigere å ta førerkort. I Norge bruker hver elev ca 30 000,- for å oppfylle oppkjøringskriteriene på førerkortklasse B. Dette skal L-appen gjøre noe med.

Bransjen for trafikkopplæring i Norge har en lang vei å gå når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Den innovative programvaren, pluss en spennende selskapsstruktur, gir selskapet en mulighet til å snu hele markedet opp ned på samme måte som Uber gjorde med Taxibransjen. L-appen skal fungere som en applikasjon som enkelt kobler personer som skal ta førerkort med trafikklærere som tilbyr kjøreopplæring.

Alle bilister skal gjennomgå en kvalitetssikret opplæring før de slippes løs i trafikken. Virksomheter som driver ulovlig opplæring tilbyr ofte opplæring mot vederlag, utad presentert som øvingskjøring med ledsager. Dette er personer som ikke er godkjente trafikklærere og uten de krav og kostnader dette innebærer.

Lappen AS skal ansette sertifiserte trafikkskolelærere, som gjennom plattformen tilbyr kjøretimer og obligatoriske kurs etter den statlige læreplanen. Lærerne trenger en godkjent trafikkskolebil og kaskoforsikring. Ved å la lærere bruke egen bil kutter vi mye av kostnadene og kan derfor levere opplæring til elever til ca 40% av dagens gjennomsnittskost. Modellen til L-appen gir også mulighet til å lønne trafikklærere ca 25% mer en det en gjennomsnittlig trafikklærer tjener per arbeidstime.

Lappen AS har gått en runde internt nå, og hentet inn 737 TNOK av eksisterende og nye aksjonærer. Gründeren bak selskapet Christian Ness har til sammen investert ca 400 TNOK,- i selskapet.

Lappen AS søker investorer og mentorer som ser potensialet i selskapet, og som kan være med å løfte selskapet videre og lansere løsningen i markedet. Lappen AS har behov for ytterligere kapital for å gjennomføre videre planer og lansering av tjenesten. Totalt i denne runden søker selskapet investorer som ønsker å bidra for å nå de målene selskapet har satt, og tilby aksjer for totalt 2,2 MNOK. 

Les mer om Lappen AS ved å laste ned IM.

 

 VILKÅR FOR EMISJONEN

Selskap:Lappen AS – Org. Nr. 922 100 144
Selskapsadresse:

Brendøyvegen 5, 6906 FLORØ

c/o Gründergarasjen Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

 

Nåværende antall aksjer:1 093 aksjer
Antall nye aksjer i selskapet som tilbys tegnet:218 aksjer
Antall godkjente tegninger som kreves for å fullføre emisjonen:218 aksjer
Tegningskurs per aksje:10 091,74 NOK
Selskapsverdi (pre-money):

11.030.275,21 NOK

Finansieringens størrelse:2 200 000 NOK
Minimum antall aksjer som må tegnes per kunde:10 aksjer
Eierandel nye aksjer (opp til):16,63%
Starttidspunkt for aksjetegning:10/11/2020 kl. 09:00
Estimert sluttid for aksjetegning:30/11/2020 kl. 16:00
Prinsipper som skal følges i tilfellet av overtegning:Pro-rata

4 GRUNNER TIL Å INVESTERE

 1. EN INVESTERING I FREMTIDENS TRAFIKKOPPLÆRING
  • Dagens trafikkopplæring er helt lik som den var for 20 år siden, her har det vært lite innovasjon. Her er det et stort potensial til å forenkle og forbedre prosessen både for kunde og tjenestetilbyder.
  • Selskapet ønsker å ha en hånd på rattet under utviklingen av neste generasjons trafikkopplæring.
 2. EN DISRUPTIV IDÉ SOM VIL FORSTYRRE DAGENS MARKEDET
  • Selskapsstrukturen ingen kjøreskoler kommer til å forutse. Hele modellen til eksisterende kjøreskoler blir snudd opp ned på hodet. Selskapet bruker en lignende modell som Uber gjorde med taxinæringen inn mot kjøreskoler.
  • L-appen gjør det mulig å redusere kostnadene ordinære trafikkskoler må ta hensyn til, dette gir en mulighet for elever å få redusert pris på kjøreopplæring gjennom konseptet.
 3. SKALERBAR MODELL
  • Det er ingen begrensninger som blir lagt til grunn under utviklingen av plattformen, teknologien gjør det mulig å rulle ut konseptet til nye byer eller land enkelt. Prosessen for onboarding av kjørelærere er enkel og elever som skal ta førerkort kan enkelt navigere seg i appen for å finne en trafikklærer i nærområdet.
 4. STORT MARKEDSPOTENSIAL NASJONALT OG INTERNASJONALT
  • Markedet i Norge består av totalt 97 000 elever som skal ta førerkort i året, gjennomsnittet av disse betaler ca 30 000,- hver for å gjennomføre oppkjøringskriteriene til klasse B. Dette utgjør en markedsverdi på 2,9 MRD i året.

RISIKO

De som vurderer en investering bør grundig vurdere følgende risiko faktorer, i tillegg til annen informasjon som presenteres i forbindelse med emisjonen, før man bestemmer seg for å investere i utstedte aksjer.

Dersom en av følgende risikoer skulle oppstå, kan dette ha en betydelig negativ innvirkning på selskapets virksomhet, forretningsresultater og finansielle stilling, og disse risikoene kan enten alene eller sammen med andre faktorer forhindre at selskapet oppnår sine finansielle mål. Dersom disse risikoene skulle materialisere seg og føre til en reduksjon i verdien på selskapets aksjer, kan de som investerer i utstedte aksjer, miste investeringen helt eller delvis.

Risikofaktorene listet nedenfor er ikke de eneste faktorene som påvirker selskapets virksomhet. Andre risiko- og usikkerhetsfaktorer som selskapet ikke er kjent med for øyeblikket eller som det anser irrelevant for øyeblikket, kan ha en vesentlig negativ effekt på selskapets virksomhet, forretningsresultater eller finansielle stilling.

Rekkefølgen risikofaktorene presenteres på er ikke en indikasjon på sannsynligheten for deres materialisering eller prioritert rekkefølge.

Risiko relatert til nåværende makroøkonomiske situasjon inkluderer følgende:

 • Den internasjonale økonomiske situasjon
 • Politisk risiko og risiko relatert til regulering

Risiko relatert til selskapet inkluderer følgende:

 • Risiko relatert til selskapets image
 • Endringer i etterspørselsstruktur
 • Sentralisert klientell
 • Økte strømpriser
 • Konkurransesituasjon og overkapasitet i markedet
 • Gjennomføring av forretningsstrategi
 • Gjennomføring av kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak
 • Mulige forretningsbrudd
 • Risiko relatert til teknologi
 • Risiko relatert til utvikling
 • Kollektive tiltak
 • Risiko relatert til leverandører, eksempelvis de som er relatert til driften, leveringsevne og produktene.
 • Produktansvar og garantikrav
 • Risiko relatert til å entre nye markeder og øke markedsandeler
 • Risiko knyttet til potensielt utkjøp
 • Avhengighet av kompetent ledelse og ansatte
 • Omfanget av forsikringsdekning
 • Miljø-, helse- og arbeidslovgivningen
 • Endringer i valutakurser
 • Skatterisiko
 • Endringer i regjeringspolitikere, lover, tollpolitikk eller andre regler i Kina, USA, Russland eller andre målmarkeder.
 • Myndighetsoperasjoner
 • Risiko knyttet til overføring og tildeling av lisenser og periodiske inspeksjoner
 • Risiko knyttet til lisenspartnere, for eksempel de som er relatert til drift, leveringsevne, produkter og merkevarer.

Risiko relatert til finansiering inkluderer følgende:

 • Risiko knyttet til finansielle avtaler
 • Renterisiko
 • Valutarisiko

Risiko relatert til aksjer inkluderer følgende:

 • Usikkerhet relatert til utbyttebeløp
 • Risiko knyttet til fremtidige emisjoner eller andre arrangementer
 • Aksjene handles ikke offentlig
 • Aksjer er sentralisert og de største aksjonærene har stor innflytelse i fremtiden

Risiko relatert til emisjonen inkluderer følgende:

 • Risiko for undertegning av aksjene
 • Utvanning av aksjonærverdier
 • Variasjon i verdien av utstedte aksjer