NDS solgt til Dustin i Sverige

Nov 30, 20120 comments

Dustin har inngått avtale om å kjøpe den norske IT-leverandøren Norsk Data Senter AS (NDS). NDS er en landsdekkende IT-leverandør med fokus på små og mellomstore bedrifter, store private bedrifter og offentlig virksomheter. NDS har 161 ansatte og hadde en omsetning i 2011 på 538 millioner. «Kjøpet av NDS ingår i Dustins strategi om vekst og posisjon i Norden.  Gjennom å integrere NDS i konsernet, blir vi tilsammen en av Norges største leverandører av IT produkter og tjenester. Kjøpet bidrar, sammen med tidligere kjøp av IT Hantverkarna og BestOffice til å styrke vår posisjon innen tjenestemarkedet, forteller Georgi Ganev, konsernsjef i Dustin». NDS har gjennom mange år vært godt etablert, og hatt en sterk markedsposisjon i Norge. Gjennom dette oppkjøpet kan NDS og Dustin tilby en komplett portefølje av produkter og tjenester til alle kundesegmenter. Dustin og NDS vil sammen omsette for ca. 800 millioner i Norge. «NDS har som Dustin, en sterk og kundeorientert bedriftskultur. Ved å kombinere Dustins effektive distribusjonsplattform med NDS lokale servicefokus, er jeg overbevist om at sammenslåingen vil gi våre kunder enda bedre rammebetingelser og muligheter» sier Morten Østberg, styreformann og gründer av NDS.

NDS er en av Norges ledende leverandører av maskinvare, programvare og IT-tjenester. Selskapet ble stiftet i 1979 og driver virksomheten fra sitt hovedkvarter i Moss. NDS har avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Dustin er en av Nordens ledende forhandlere av IT-produkter med tilhørende tjenester til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Selskapet har mer enn 900 ansatte. Omsetningen i regnskapsåret 2015/16 utgjorde ca. 8,3 milliarder SEK. Dustin Group er børsnotert på Nasdaq Stockholm fra 2015 og har hovedkontor i Nacka, Stockholm

Jarlsberg Partners jobbet med NDS og eierne av NDS i perioden 2008 til 2012 som rådgiver innen strategiske salgs- og oppkjøpsprosesser, samt verdiutvikling av selskapet. I 2012 bisto Jarlsberg Partners som finansiell rådgiver i salget av 100 % av aksjene i NDS til Dustin. . For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller [email protected] eller Roar Aasvang på +47 913 20 493 eller [email protected]