Network Scenario solgt til Ross Offshore

Dec 24, 2014

Ross kjøper 60 prosent i IT-selskapet Network Scenario. Selskapet integreres i Ross Offshore som et eget forretningsområde, og vil få navnet Ross Netscenario.

Ross Offshore har i flere år benyttet seg av Network Scenario som en leverandør av IT tjenester innen drift, utstyrs leveranser, rådgiving og utvikling. I felleskap har selskapene også utviklet nytenkende løsninger innen blant annet visualisering og sømløs fjernstyring av tunge applikasjoner rettet mot olje og gassindustrien. Dette samarbeidet har ført til at selskapene ser store muligheter ved å satse videre sammen, samt å komplettere det etablerte miljøet som eksisterer på dette området i dag.

Netscenarios erfaring innen utvikling av spesialiserte og fremtidsrettede løsninger, kombinert med Ross Offshore sin brede kompetanse innen leting, reservoarteknologi, produksjon, HMS og logistikk vil gi synergier som vil løfte begge selskapene, ifølge Ross Offshore.

Ross Offshore ble etablert i Sandefjord i 1997, og har i dag over 100 konsulenter og 10 administrativt ansatte. Selskapet omsatte for MNOK 236 i 2014 og er etablert som et av Norges ledende konsulentmiljøer i det norske olje- og gassmarkedet. Ross Offshore er eid av Hitecvision.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Netscenario. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller [email protected]