Strategisk rådgiver for Insenti

Jun 1, 2015

Insenti AS er en av landets ledende rådgivende ingeniører, og vi har bistått i ulike diskusjoner og strategiutvikling knyttet til vekst innen bestemte sektorer. Insenti AS ble etablert i 2001 og er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Osloregionen. Selskapet har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 500.000 m2 næringsarealer og ca 1.000 boliger.

Jarlsberg Partners bistod som strategisk rådgiver for Insenti. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Henrik Sundt på +47 907 60 477.