Strategisk rådgiver for Totaltek

Oct 1, 2014

GK overtar all virksomhet i selskapene i Totaltek AS og datterselskapene Totaltek Romerike AS, Totaltek Prosjekt AS, Totaltek Oslo AS og Totaltek Østfold AS. Virksomheten vil samles i selskapet GK Elektro Øst AS.  «Totaltek AS og datterselskapene har vært en markant og faglig sterk elektroentreprenør innen næringsbygg-segmentet i en lang årrekke. De har bygget opp organisasjonen fra Akershus i nord via Oslo til Østfold i sør og er sterkt orientert mot prosjektleveranser og service til offentlige og private byggherrer», uttaler GK.

Totaltek er en av de største entreprenørene i elektrobransjen. Siden vi startet i 2004 har selskapet vokst til 300 med­arbeidere fordelt på tolv avdel­inger, alt fra elektri­kere, montører, lærlinger, prosjekt­ledere, anleggs­ledere, bas til tegnere og kalkula­tører. Selskapet leverer produk­ter og tjenester innen elektro­tekniske fag, med hovedfokus på elektroteknisk installa­sjons­virk­somhet.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Selskapet leverer alt av tekniske løsninger i alle typer bygg og har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 2900 ansatte, med en omsetning på ca. 5 milliarder kroner. Vi er til stede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Totaltek i ulike diskusjoner og strategiprosesser forut for salget til GK. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Henrik Sundt på +47 907 60 477.