Venator AS solgt til OBOS Basale

Jun 1, 2015

OBOS Basale AS kjøpte 19. juni 2015 100 % av aksjene i det tekniske konsulentselskapet Venator AS. Oppkjøpet vil styrke forvaltnings- og rådgivningstjenesten i Oslo-markedet. Kjøpet av Venator er et ledd i ytterligere å befeste OBOS Basale som den ledende aktør innenfor forvaltning av næringseiendom i Norge. Basale ser et økt behov for leveransekapasitet innen teknisk rådgivning, og ser kjøpet av Venator som en mulighet for å forsterke vår satsning på tekniske rådgivningstjenester som forretningsområde. Venator vil beholde navn og forretningsadresse, og selskapene vil bruke de neste månedene på å kartlegge og implementere synergier mellom de to forvaltnings- og rådgivningsmiljøene. Ambisjonen er at vi i løpet av kort tid skal utvikle et leveranseapparat innen teknisk rådgivning som gir oss en forsterket markedsposisjon, ikke bare i Oslo-regionen men også på nasjonalt nivå. Etter kjøpet av Venator vil Basale-konsernet fremstå med enda større tyngde og leveranseevne innen forvaltning og rådgivning av næringseiendom, til det beste for våre kunder og oppdragsgivere.

Venator AS har vært eid av de to aksjonærer, Kjell Larsen og Billy Johansen. Selskapet har 14 ansatte og er lokalisert i Oslo. Selskapet leverer i hovedsak rådgivningstjenester innen; Branntekniske tjenester, FDVU og HMS og internkontroll.

OBOS Basale AS er en av Skandinavias ledende aktører innen forvaltning av næringseiendom. Selskapet er 100 % eid av OBOS, og har hovedkontor i Trondheim. Selskapet med datterselskap har 200 ansatte og forvalter ca 2,6 millioner m2 næringsareal i Norge, Sverige og Danmark. For uten hovedkontoret i Trondheim, har selskapet avdelinger og datterselskap i Alta, Tromsø, Bodø, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo, Drammen, København og Stockholm.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Venator. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Henrik Sundt på +47 907 60 477.