SELSKAPSUTVIKLING

Finova tilbyr konsulenttjenester til bedriften gjennom vekst og omstilling; fra oppstart eller restrukturering gjennom kapitaltransaksjoner og vekst, til en moden bedrift. Vi tilbyr diskret og fortrolig rådgivning til eiere, styrer og ledergrupper. Finova tilbyr strategisk rådgivning ved restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår med å ta strategisk riktige beslutninger.

 

Strategisk rådgivning

 • Strategiutarbeidelse og gjennomføring
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Finne vekstalternativer
 • Partnersøk

Finansiell rådgivning

 • Kapitalstruktur og alternativer
 • Forhandling med finansinstitusjoner
 • Tilrettelegging og gjennomføring av transaksjoner (emisjoner, oppkjøp, fisjoner, fusjoner, MBO mm.)

Ledelse

 • Styredeltakelse 
 • Interimledelse:
  • CEO
  • CTO
  • COO
  • CMO